Hotel Mikołajki

Kościół ewangelicki i Muzeum Reformacji

Przy Placu Kościelnym w Mikołajkach znajduje się, zbudowany w latach 1841-1842, Kościół Ewangelicko-Augsburski. Tuż obok mieści się Muzeum Reformacji – pierwsze w Polsce muzeum poświęcone w całości historii reformacji polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Mazur. Zbiory muzealne zawierają cenne druki, dokumenty, zdjęcia związane z ruchem reformacyjnym (i nie tylko) na terenie Polski i Europy. Na ścianach zawieszone są portrety reformatorów Kościoła i polskich działaczy reformacyjnych oraz oryginale tablice z wojen napoleońskich i z czasów I wojny światowej. W okresie wiosenno letnim (od połowy kwietnia do końca sierpnia) Muzeum czynne jest w godzinach od 9.00 do 17.00.